top of page

Patnáctka kulturní spojuje kulturu

na patnáctce!

Spojte se s námi i vy

a staňte se součástí.

NOVINKY 2023

Děkujeme všem účinkujícím a návštěvníkům za sezónu 2023. V roce 2023 jsme uskutečnili nebo se podíleli zejména na akcích: Varhanní seminář, Čarodějnice na pláži, koncert Krása Quartet, projekt Hudební léto v Hostivaru, představení Alma Rosé, Hostivar fest, koncert Beautiful Strings, koncert Adam Václav michnaa z Otradovic - Loutna česká.
Děkujeme partnerům MČ Praha 15, Římskokatolická farnost Hostivař, Pivovar Hostivar, Prague proms, drony.tech.

Aktuálně připravujeme sezónu 2024! Těšíme se na vás.

Pokud jste muzikant a máte kapelu a chcete si zahrát v Praze 15, ozvěte se nám:-)

15K.JPG
FOTKY Z AKCÍ 
PODPORA

O dotační či mediální podporu mohou místní organizace či jednotlivci žádat především:

MČ Praha 15
Lze žádat o individuální dotace, žádat o záštitu MČ či další spolupráci. Více ZDE.
Formuláře dostupné ZDE.

Pozn. Je možné žádat o podporu i v případě, že žadatel nemá sídlo s poskytovatelem dotace. Důležité a zásadní je pouze to, že podporovaná aktivita se bude realizovat na území poskytovatele dotace.

Magistrát Hl.m.P.
Lze žádat o individuální a programové dotace. Výzva pro programové dotace v oblasti kultury pro rok 2024 je již uzavřena. Aktuální informace jsou k dispozici ZDE.


Více o možnosti žádat o individuální účelovou dotaci ZDE. Uzávěrka příjmu žádostí je každého 15. dne v měsíci.
Více o kultuře v Hl.m.P. ZDE.

MČ Praha 10
Příjem žádostí pro dotační řízení 2024
je již uzavřeno. Aktuální informace ZDE.

Nadace Český hudební fond
Nadace je institucí, jejímž posláním je podpora rozvoje české hudební kultury. Touto podporou se rozumí poskytování nadačních příspěvků třetím osobám formou veřejně vyhlašovaných grantových programů. Informace o aktuálním dotačním řízení je k dispozici ZDE.

NADACE ŽIVOT UMĚLCE
Činnost nadace je rozdělena do několika hlavních oblastí. Jsou to především: aktivní podpora mladých výkonných umělců, podpora projektů a podpora výkonných umělců seniorů. Více o Nadaci a o aktuálním dotačním řízení ZDE.

OSA
Grantový program Partnerství OSA je projekt vytvořený na podporu: prezentace hudebních děl českých současných autorů zastupovaných OSA, autorské hudební tvorby, nových talentů v oblasti jejich hudební tvorby, charitativních, benefičních a obdobných akcí. Více ZDE.
Uzávěrka 4. projektového kola 30.11.2023!

Nadace Via
Je možné žádat o podporu u nezávislé nadace, která rozvíjí komunitní život a filantropii. Ročně podporují stovky projektů aktivních lidí, kteří mění své okolí. Více ZDE. Ve spolupráci s Českou spořitelnou jsou připraveny i další zajímavé programy ZDE.

Portál CULTURENET.cz
Vyhledejte si grantovou podporu pro Váš projekt, rezidenční pobyt či stipendium ZDE.

Culture moves Europe
Pro mobilitu umělců / třeba hostujících/. Více ZDE.

Ministerstvo Kultury ČR výzva DesignCredits
Ministerstvo kultury a agentura na podporu obchodu CzechTrade tím chtějí podpořit propojení malých a středních firem s kreativními profesionály, kteří firmám pomohou inovovat design produktů. Více ZDE.

O dalších dotačních možnostech Ministerstva Kultury ČR se dozvíte ZDE.

Statní fond kul
tury ČR
Rada SFK se pro rok 2024 rozhodla vyhlásit celkem 3 výzvy k přijímání žádostí. Aktuální jsou:
- od 11. do 17. prosince 2023 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 5. – 31. 8. 2024
- od 22. do 28. dubna 2024 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1. 9. – 31. 12. 2024
Více ZDE.

Vyhlášení programu Smetana 200 - Rok české hudby 2024
Příjem žádostí je uzavřen. Více ZDE.

Aktuální výzvy programu Kretivní Evropa
Přehledný seznam aktuálně otevřených výzev programu Kreativní Evropa – MEDIA, Kultura a mezioborové části. Více ZDE.


Patnáctka kulturní vám také nově nabízí dotační podporu. Rádi vám sdělíme další informace o aktuálních výzvách či pomůžeme při vyplňování žádostí o dotaci.

bottom of page